Repair Shuttle van Glass Handling Technic wint award in Boedapest.

Donderdag 28 april 2011 was de bekendmaking van de winnaar van de Good Practice Award in Boedapest. Om het jaar wordt er op nationaal en vervolgens internationaal niveau door de Europese Unie een competitie uitgeschreven op veiligheidsgebied. Deze keer was het thema onderhoud op de werkvloer. Glass Handling Technic won vorig jaar met hun Repair Shuttle de Nederlandse Award voor de veiligste onderhoudsvoorziening en was hierdoor de Nederlandse inzending in Hongarije op Europees niveau. 23 landen met in totaal 40 inschrijvingen streden om deze ambitieuze prijs die op internationaal niveau een belangrijke erkenning oplevert.

Glass Handling Technic is een samenwerkingsverband tussen 3 bedrijven met ervaring in kasonderhoud: van der Waay Machinebouw, produceert dekwas- en krijtmachines, TST (Totaal Service voor de Tuinbouw) regelt het complete onderhoud van kassen en H. Batist Aluminium Constructies BV levert diverse onderhouds- en reparatievoorzieningen. Deze bedrijven bundelden destijds op verzoek van de Stichting Coördinatie van Calamiteiten in de Glastuinbouw (CCG) hun kennis om een veilig en efficiënt werkende reparatievoorziening te ontwikkelen.

Door de toename van de kashoogtes en de ruitafmetingen gaat het repareren van dekruiten met steeds grotere risico's gepaard. De CCG vond de traditionele reparatiemethodes uiteindelijk onacceptabel en nam het initiatief hier verandering in te brengen en benaderde eerdergenoemde bedrijven. De kosten van het ontwikkelingstraject van de reparatievoorziening zijn door de CCG en Glass Handling Technic gedragen. De bundeling van hun kennis en ervaring leidde tot de totstandkoming van de Repair Shuttle.


Demonstratiefilm van de Repair Shuttle 2012

Tijdens de drukbezochte Ceremonie kregen een drietal landen, waaronder Nederland met Glass Handling Technic, de gelegenheid om hun voorziening te presenteren. Vervolgens was er vanuit het publiek gelegenheid om vragen af te vuren en uiteindelijk werd de ceremonie afgesloten met het oordeel van de jury en de prijsuitreiking. Klik hier om het videoverslag te bekijken.

GHT was met alle partners afgereisd want de Nederlandse organisatie (Afdeling Focal Point van TNO) verwachtte met de Repair Shuttle hoge ogen te gooien in deze competitie. Niets bleek minder waar want na de overtuigende winst vorig jaar in Bussum kwam Glass Handling Technic met de Repair Shuttle ook in Boedapest als winnaar uit de bus. Een internationale jury koos onder toeziend oog van de Hongaarse voorzitter van het Europese Parlement en hun minister van Werkgelegenheid, de Repair Shuttle tot beste onderhoudsvoorziening.

Het GHT team was uiteraard zeer vereerd met het binnenhalen van de prijs maar sprak de hoop uit dat deze erkenning zal leiden tot een betere bewustwording op het gebied van veilig repareren.


Vlnr: Tom Zwanenburg, Herman Batist, Wil Bakker, John Berghman & Joost vd Waay

De
Stichting CCG heeft drie bedrijven verzocht een veilig reparatiesysteem te ontwikkelen dat voldoet aan de huidige eisen. Deze 3 bedrijven hebben zich in het verleden afzonderlijk bezig gehouden met de verbetering van de veiligheid en efficiëntie van reparatiewerkzaamheden.

De bundeling van deze ervaringen heeft geleid tot een sterk samenwerkingsverband met veel kennis.
Onder de naam 'Glass Handling Technic' heeft het samenwerkingsverband de machine, die de naam: Repair Shuttle heeft gekregen, vervaardigd.
Het eerste prototype wordt op dit moment getest.

Bekijk hier de video van de Repair Shuttle.

Klik om naar de site te gaan
Klik om naar de site te gaan Klik om naar de site te gaan

Wat kan hij?
De Repair Shuttle is een reparatiewagen geschikt om 2 personen met een aantal dekruiten naar de reparatieplaats te rijden en met behulp van een kraantje met zuignappen het kapotte glas te verwijderen en de nieuwe ruit in de sponningen te plaatsen. De wagen kan ingezet worden terwijl de luchtramen open staan en ook de aanwezigheid van tiksproeiers vormt geen probleem. Alle aansturingelementen zijn na voltooiing van de reparatie eenvoudig demontabel en dus niet onderhavig aan negatieve weersinvloeden, waardoor de bedrijfszekerheid is gewaarborgd. De wagen is ook geschikt voor andere onderhoudswerkzaamheden en dus multifunctioneel inzetbaar. De Repair Shuttle zal voldoen aan het CE keurmerk. De wagen wordt na het gebruik geparkeerd op het servicedok welke voorzien wordt van een glasopslagvoorziening en een lift voor het verticale glastransport. Reeds aanwezige dekwassersdoks kunnen, indien mogelijk, aangepast worden.
De serviceplateau's zijn ook apart leverbaar.
Snelheid
Met de Repair Shuttle worden incidentele en grote ruitschades snel en effiënt verholpen.
Alle werkzaamheden worden via de buitenzijde van de kas uitgevoerd wat gewasschade voorkomt en het overbrengen van virussen.
De Repair Shuttle zal voldoen aan het CE keurmerk.
 

 

 
Klik om een e-mail te sturen
 
Reparatiestrip
Speciaal voor dit doeleinde is ook een reparatiestrip ontwikkeld die toepasbaar is op ieder deksysteem. De strip wordt eenvoudig aan de aanwezige dekroede gemonteerd en de nieuwe ruit kan direct geplaatst worden. Deze methode heeft een enorme positieve invloed op de veiligheid en de reparatiesnelheid.
 
 

De kosten voor de ontwikkeling van de Repair Shuttle worden gefinancierd door:

Klik om naar de site te gaan Klik om naar de site te gaan
Convenant Veiligheid en Reparaties in de Kassenbouw
Aantal bezoekers